Wedstrijdagenda

Er kunnen wijzigingen in de wedstrijden zijn opgetreden,
controleer daarom altijd eerst de website van de wedstrijd.

Datum Locatie Wedstrijd Aanvang
2023-12-02 NIJEVEEN Bovenboerloop 13.00
2023-12-02 SNEEK De Potten parkrun 09:00
2023-12-02 LEEUWARDEN Groene Ster parkrun 09:00
2023-12-02 MILDAM Mildamcross 11.00
2023-12-02 LEEK Nienoord Cross + Canicross 10.00
2023-12-02 GRONINGEN Stadspark parkrun 09:00
2023-12-03 SNEEK 1e GPI Winterloop 10:30
2023-12-03 FRANEKER AH Franeker Pepernotenrun 11.30

De gisteravond gehouden algemene ledenvergadering in de kantine van de vv Winsum kende een vlot verloop. Plaatsvervangend-voorzitter Erwin Vos loodste bij afwezigheid van interim-voorzitter Gea Meulema vanaf 21.00 uur de 27 aanwezige leden zonder problemen de agenda door. Het verslag van de ALV van 2022 werd vastgesteld.

Zo was er verder een introductie van Hilly Mast, vertrouwenspersoon van de vereniging. Zij legde in het kort uit wat haar werkzaamheden omvatten.

In het bestuur werd een aantal wijzigingen doorgevoerd. Aftredend en niet herkiesbaar waren penningmeester/ledenadministrateur Han Korhorn, hij gaf na 18 jaar trouwe dienst het stokje over aan Willem Hofman en algemeen lid Jaap Smith, die werd vervangen door Fanny Kaper. Gea Meulema schoof van algemeen lid door naar voorzitter, Het bestuur bestaat verder uit secretaris Elizabeth Hofman en algemeen lid Erwin Vos. De aftredende bestuursleden werden bedankt voor hun inzet en beloond met een mooie bos bloemen.

De kascommissie bestaande uit Jeannet Bakema en Arjen Kwint hebben de financien bekeken en voorgesteld de penningmeester decharge te verlenen. Dit voorstel werd met applaus aanvaard. Arjen Kwint werd vervangen door Aad van der Drift.

De jaarrekening 2022-2023 en de begroting 2023-2024 werden zonder problemen vastgesteld. Dit gold ook voor de jaarverslagen 2022-2023 van het bestuur en van de commissies website, activiteiten, Artemisrun en jubileum met dank voor hun aller inzet.

  
Als clubkampioenen 2022-2023 werden bij de vrouwen Simone Binnema en bij de mannen Johan Vonck gehuldigd. Het runner up klassement ging naar Fanny Kaper.

De Klaas Damstra bokaal, bestemd voor een of meer leden die zich verdienstelijk hebben gemaakt, werd uitgereikt aan de Artemisrun commissie, bestaande uit Paulien Kuik, Harry Hammenga, Geert Jan Reinders en John Walker..

Voorts werden de zeven onlangs geslaagde assistent-trainers Hilda Broekhuizen, Harry Hammenga, Fanny Kaper, Paulien Kuik, Gea Meulema, Anna de Munck en Jan Vos, opgeleid door trainer Jaap Smith, in het zonnetje gezet. Dit gold ook voor onze huisfotograaf Herman Rinket voor zijn vele prachtige foto`s

De activiteitencommissie zal op voorstel van Jet van Dijk de organisatie van een informatieavond over ademhalingstechniek nader uitwerken. Het dragen van clubkleding bij wedstrijden werd nog eens benadrukt.

Onder dankzegging voor ieders inbreng sloot de voorzitter rond 22.15 uur de vergadering en wenste iedereen wel thuis.

Alle foto's van deze avond 

 

 

Sponsoren

Foto's

  • Bekijk alle foto's

    Geen feed gevonden

    Facebook