Geert Houtman (72) is benoemd tot erelid van hardloopgroep Artemis uit Winsum. Hij kreeg de eretitel tijdens de algemene ledenvergadering van de club, op woensdag 3 november 2021. Geert Houtman werd in 1998 lid van Artemis en ging gelijk in het bestuur. Dat deed hij zes jaar waarna hij overstapte naar de PR-commissie.
Als lid van deze commissie weet hij Artemis op de kaart te zetten. Hij schrijft en regelt alle media-uitingen en is actief met het bijhouden van de website van Artemis (www.artemiswinsum.nl). Voor de inhoud van de site is hij van onschatbare waarde.
Hij houdt alle hardloopuitslagen van leden van Artemis bij, net als hun persoonlijke records, marathontijden, uitslagen van clubkampioenschappen en vermeldt nieuwtjes en wetenswaardigheden over en van de club. Door zijn snelle manier van werken is de informatie altijd actueel.
De site is dankzij Geert Houtman uitgegroeid tot een site voor heel hardlopend Noord-Nederland. Dat komt vooral door de loopagenda (www.loopjeloopje.nl) met alle noordelijke hardloopwedstrijden en relevante marathons, en door de vele achtergrondinformatie die er over de loopsport te vinden is.
De site is overzichtelijk, leesbaar, divers in informatie, actueel en met veel foto’s waardoor veel mensen hem raadplegen.
Geert Houtman is 23 jaar actief binnen de club, en bestuur en leden zijn hem dankbaar voor zijn grote betrokkenheid, al zijn inzet en inspanningen. Reden hem tot erelid te benoemen.


2011-0105PeterModdermanerelidPeter Modderman is op woensdag 5 januari 2011 tijdens de nieuwjaarsreceptie in café J&A (voorheen De Bron) vanwege zijn bijzondere verdiensten benoemd tot erelid van Artemis. Voorzitter Theo Miljoen gaf in zijn toespraak weer dat Peter Artemis mede op de kaart heeft gezet. Hij heeft de afgelopen jaren een zeer grote hoeveelheid wedstrijdverslagen geschreven voor de noordelijke bladen. Deze verslagen hadden een eigen en persoonlijke stijl, die vele lezers aansprak. Daarnaast heeft Peter een grote bijdrage geleverd aan de noordelijke loopsport in het algemeen vanuit zijn bestuurlijke functies bij de internationale Halve marathon Lauwersoog - Ulrum en bij het Loopcircuit Stad & Ommeland. De voorzitter roemde ook zijn bijdrage als 'stille' adviseur binnen Artemis en initiërende rol bij de deelname van Artemissers aan vele buitenlandse marathons. Bij al deze activiteiten speelden de belangen van Artemis een grote rol en ze hadden een positief effect op de ontwikkeling van Artemis. Ook werd nog even stilgestaan bij de voorbeeldrol die Peter vervult door de wijze waarop hij omgaat met zijn ziekte. "Peter is een rasoptimist en ondanks alle fysieke ongemakken pakt hij iedere keer weer de loopsport op. Afgelopen jaar nam hij nog deel aan een aantal wedstrijden. Anderhalf jaar geleden noteerde hij nog een tijd van 3.30.00 uur in de marathon van Visé (B)". Onder luid applaus volgde de overhandiging van een door Herman Haan gemaakte oorkonde, behorende bij de benoeming tot erelid. In zijn dankwoord gaf Peter aan "blij verrast en dankbaar te zijn met deze benoeming. Zijn ziekte weerhoudt hem ervan nog langer aan trainingen en aan wedstrijden deel te nemen. Hij blijft nog wel in zijn woonomgeving trimmen. Uiteraard blijft hij de verrichtingen van Artemis op de voet volgen en zal hij zich ook nog regelmatig bij de diverse activiteiten laten zien".

Zoals bekend is Peter, na liefst acht jaar met succes tegen deze ernstige ziekte te hebben gevochten, uiteindelijk op maandag 16 september 2013 op 62 jarige leeftijd overleden. Tot vlak voor zijn overlijden volgde hij alle informatie over Artemis steeds met grote belangstelling.

Sponsoren