Gerik Mik (Sint Annen) meldde zijn deelname aan twee kleinschalige recreatieve marathons. Op zondag 24 september jl. voltooide hij de door de Drents Friese Woldlrunners georganiseerde Dwingelderveld Marathon in de natuurrijke omgeving van Lhee-Dwingeloo als 14e bij de mannen in 4.48.14 uur. Gisteren bevond hij zich op de bospaden in de bossen van Laag Hees waar de a.v. Pijnenburg de jaarlijkse recreatieve Bosmarathon organiseerde. Met een nette tijd van 4.12.03 uur klasseerde Gerik zich als 10e bij de mannen. De teller van de door Gerik gelopen marathons onder de vlag van Artemis staat inmiddels op 88! De talrijke volbrachte ultralopen zijn hierbij niet meegerekend.