In het kader van het twintig jarig bestaan dit jaar van Artemis is besloten tot de aanschaf van nieuwe clubkleding over te gaan. Een oproep om zitting te nemen in een kledingcommissie heeft een zevental kandidaten opgeleverd. Dit zijn Tini Visker, Anja Schaaphok, Marlous Lenting, Harmjan Postmus, Hilda Broekhuizen, Simone Binnema en Ina Sijbolts. Een juiste afspiegeling van bestuur en trainingsgroepen. De commissie staat in de startblokken. Zodra zich ontwikkelingen voordoen zullen de leden worden ingelicht.