Artemis heeft sinds half juni een `loopgroep dependance` in Ulrum. Onze trainer John Zwartenkot geeft al een aantal jaren training aan een groep enthousiaste hardlopers uit Ulrum en omgeving. Dit gebeurde in eerste instantie in samenwerking met de Loopgroep Hugo Veenker uit Damwoude. Nadat deze samenwerking was gestopt, is er verder getraind onder de vlag van Buitengewoon Bootcamp uit Ulrum. Medio april kwam ook hier een einde aan waardoor er in Ulrum geen georganiseerde hardlooptraining meer plaats vond. John vond dit erg jammer en polste het bestuur naar de mogelijkeheden van een dependance in Ulrum. Het bestuur heeft hierop positief gereageerd onder de voorwaarde dat er met een minimale groepsgrootte gestart zou worden. Inmiddels hebben zich 16 lopers als volwaardig lid aangemeld en wordt er sinds half juni op de dinsdagavond enthousiast getraind in Ulrum. Een punt van aandacht is nog de herkenbaarheid van deze nieuwe leden bij wedstrijden. Het bestuur zal zich hierover op zeer korte termijn nader beraden.