Wedstrijdagenda

Er kunnen wijzigingen in de wedstrijden zijn opgetreden,
controleer daarom altijd eerst de website van de wedstrijd.

Datum Locatie Wedstrijd Aanvang
2022-08-07 SPIJKERBOOR (Drenthe) Tussendaipen Marathon 09:00
2022-08-09 DIEVER Brinkloop 6 19:30
2022-08-10 OUDEHASKE 10 van het Nannewiid 19.15
2022-08-12 JEMGUM (D) Jemgumer Muggenmarktlauf 18.30
2022-08-13 OUDE WILLEM 3e Hoeve aan den Wegloop 10.00
2022-08-14 VLIELAND Halve Marathon Vlieland 12:30
2022-08-16 DIEVER Brinkloop 7 19.30
2022-08-17 STAPHORST De 4 Mijl van Staphorst 19.00

Voorzitter Valerie Schaaphok kon gisteravond in de nieuwe kantine van de vv Winsum een twintigtal (bestuurs)leden begroeten. Een tweetal leden probeerde het online.

De vergadering kende weer een vlot verloop.

De agenda volgend schuiven de onderdelen uitreiking Klaas Damstra Bokaal en de klassementen clubkampioen en runner up absoluut en relatief vanwege het geringe aantal gelopen wedstrijden nog een jaar op en bestrijken nu de periode 1 juli 2019 tot 1 juli 2022,

Jaap Smith, tussentijds toegetreden tot het bestuur, is definitief benoemd tot bestuurslid.

Het jaarverslag van de AVL 2000 wordt, met een duidelijke toelichting op de hierin gestelde vragen in de rondvraag, vastgesteld.

De jaarrekening 2020-2021 en de begroting  2021-2022 worden na toelichting door de penningmeester vastgesteld. Arjen Kwint vervangt Harry Hammenga, met dank voor de bewezen diensten. Hij vormt nu samen met Willem Hofman de kascommissie.

De verenigingscontributie wordt in juni 2022 verhoogd van € 71,-- naar € 80,-- per jaar.

De jaarverslagen van de website- en de activiteitencommissie zijn vastgesteld. Hierbij de aantekening dat de leden, als onderdeel van een nog op te stellen enquete, zal worden gevraagd alle informatie op de website nog eens kritisch onder de loep te nemen. Ineke Wolters werd met een bos bloemen bedankt voor haar 13 jaar lidmaatschap van de activiteitencommissie. Als gastvrouw bij de maandagavondtrainingsgroep is ze inmiddels opgevolgd door Klazien Korhorn.

Er is een commissie met onder andere Hilda Broekhuizen, Harry Hammenga, Geert Jan Reinders en John Walker gevormd om te onderzoeken of een herstart van de Artemisrun in 2022 al dan niet in loopcircuit-verband haalbaar is.

Artemis heeft een tekort aan trainers. Op de trainingsavonden zal worden gevraagd of er belangstelling is voor het volgen van de cursus assistent-trainer..

Een werkgroep met onder andere Geert Jan Reinders zal zich bezig gaan houden met het opstellen van een visiedocument. 

Het ledenaantal loopt terug. Vele ideeën voor het aantrekken van nieuwe leden kwamen ter tafel. Het bestuur zal de voorstellen nader uitwerken.

Artemis bestaat 1 juli 2022 25 jaar. Concrete plannen om dit te vieren worden nader onderzocht.

Na een uitgebreide speech van bestuurslid Gea Meulema is Geert Houtman op basis van zijn vele verdiensten voor de vereniging gedurende 23 jaar benoemd tot erelid. 

Tot zover de samenvatting van een constructieve ALV.

Sponsoren

Foto's

  • Bekijk alle foto's

    Geen feed gevonden

    Facebook