Onze vereniging telt op 1 januari 2018 99 leden, te weten 80 actieve leden/trainers en 19 papieren leden. Daarnaast zijn er 3 donateurs. Op 1 januari 2017 stond de teller op 103 leden, bestaande uit 83 actieve leden/trainers en 20 papieren leden plus 2 donateurs. Hieruit blijkt dat het ledenbestand met bijna 4 % licht is gedaald. Artemis streeft naar meer leden. Het bestuur beraadt zich over de hiervoor te ondernemen stappen.

Sponsoren

Foto's

  • Bekijk alle foto's

    Geen feed gevonden

    Facebook